Nhà Sách Fahasa Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Siêu Thị Co.op Mart Huế, Số 6 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3572 002
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 16.470.862.999.999.900, 1.075.873.337


Địa chỉ Nhà Sách Fahasa Huế ở đâu?

Siêu Thị Co.op Mart Huế, Số 6 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Fahasa Huế như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:45], Thứ Bảy:[08:00-21:45], Chủ Nhật:[08:00-21:45], Thứ Hai:[08:00-21:45], Thứ Ba:[08:00-21:45], Thứ Tư:[08:00-21:45], Thứ Năm:[08:00-21:45]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Bảo Châu, Khuê Trung