Nhà sách Châu Tuấn Kiệt, Hoà Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34C6+X36, Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 568 46 48
Trang web
Vị trí chính xác 16.072.402.099.999.900, 1.081.101.408


Địa chỉ Nhà sách Châu Tuấn Kiệt ở đâu?

34C6+X36, Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Châu Tuấn Kiệt như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Nguyễn Văn Cừ