Nhà sách Bích Câu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 235 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3711 878
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 104.957.926, 1.071.716.094


Địa chỉ Nhà sách Bích Câu ở đâu?

235 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Bích Câu như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Trí Tuệ, Ngô Thì Nhậm