Nhà Phân Phối Cà Phê Trung Nguyên Thảo Nguyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 183 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 576 89 99
Trang web
Vị trí chính xác 164.482.304, 1.075.816.378


Địa chỉ Nhà Phân Phối Cà Phê Trung Nguyên Thảo Nguyên ở đâu?

183 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Phân Phối Cà Phê Trung Nguyên Thảo Nguyên như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Tâm Sự, Trị An