Nhà Nghỉ Uyên Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FJR4+V9V, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0899 880 757
Trang web
Vị trí chính xác 164.922.425, 1.076.059.198


Xem thêm:  Nhà nghỉ Hoa Mai, Phường 3