Nhà Nghỉ Trà Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 150, Thùy Vân, Phường 2, Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3807 022
Trang web
Vị trí chính xác 103.386.405, 1.070.916.353


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ 756, Đằng Hải