Nhà nghỉ Thanh Hằng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 34 Kiệt 16 (16/34),, Hai Bà Trưng,, Tp Huế, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3938 169
Trang web
Vị trí chính xác 164.608.283, 1.075.885.591


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phong Phú