Nhà nghỉ Thanh Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kiệt 29, 2 kiet 1 Lê Hồng Phông, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3837 473
Trang web
Vị trí chính xác 16.460.122, 10.759.435.699.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Duy Thanh Thảo, Khu Phố 6