Nhà Nghỉ Phương Anh, Má Chai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Đ. Lê Thánh Tông, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3767 167
Trang web
Vị trí chính xác 208.667.469, 10.670.234.909.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Sao Mai, Xã Hiệp An