Nhà nghỉ Ngọc Lan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12b Dương Văn An, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 811
Trang web
Vị trí chính xác 164.672.919, 1.076.002.504


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Ba phú Dateh, ĐT725