Nhà Nghỉ Ngọc Diễm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8253+FXH, Bình An 1, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0793 560 135
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.308.677.499.999.900, 1.080.049.986


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thanh Thanh