Nhà Nghỉ Minh Trang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 91 Tân Lộ Kiều Lương, Vĩnh Tây 2, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3569 578
Trang web
Vị trí chính xác 10.683.001.599.999.900, 1.050.838.915


Hình ảnh

Xem thêm:  Homestay Dalat Chocolate, Phường 5