Nhà nghỉ Kim Vui

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL1A, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế 49406, Việt Nam
Số điện thoại 097 838 61 38
Trang web
Vị trí chính xác 16.530.224.399.999.900, 1.074.721.076


Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm dịch vụ V23 Hưng Yên, Tân Việt