Nhà Nghỉ Kim Ngân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 969 Đ. 30 Tháng 4, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3616 998
Trang web
Vị trí chính xác 10.407.985, 1.071.305.124


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bình An