Nhà Nghỉ Hương Bưởi, Kênh Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 129 Lê Văn Thuyết, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 480 57 78
Trang web
Vị trí chính xác 208.344.207, 10.669.257.759.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Kim Thư, Phú Hoà