Nhà Nghỉ David Motel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 329 Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3829 858
Trang web
Vị trí chính xác 104.943.405, 1.071.833.647


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Mai Anh, Phường 3