Nhà Nghỉ Bình Dân O2 Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 375 56 65
Trang web
Vị trí chính xác 103.652.496, 1.070.853.369


Xem thêm:  Winston Hotel, street