Nhà Nghỉ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CJQJ+953, Khúc Thừa Dụ, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0369 244 563
Trang web
Vị trí chính xác 16.438.375.999.999.900, 107.630.411


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hạnh Phúc, Kênh Dương