Nhà Nghỉ Sơn Thịnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 490 76 04
Trang web business.site
Vị trí chính xác 164.543.218, 1.075.747.263


Hình ảnh

Xem thêm:  Lavita Hostel, Phường 6