Nhà Máy Nước Đá Bà Rịa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 488 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3825 270
Trang web
Vị trí chính xác 10.492.953.799.999.900, 1.071.798.377


Xem thêm:  Xí nghiệp Cấp nước Ngũ Hành Sơn, Khuê Mỹ