Nhà Máy Giấy & Bao Bì Hải Long, Thành Phố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0313 742 961
Trang web
Vị trí chính xác 208.548.544, 10.668.109.659.999.900


Xem thêm:  Trung Tâm Văn Phòng Phẩm 127, Lương Khá Thien