Nhà may Đức Tân Bố Già

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 152 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 8560
Trang web vestontran.com
Vị trí chính xác 10.792.123.199.999.900, 1.066.908.737


Địa chỉ Nhà may Đức Tân Bố Già ở đâu?

152 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà may Đức Tân Bố Già như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-12:00], Thứ Năm:[08:30-12:00], Thứ Sáu:[08:30-12:00], Thứ Bảy:[08:30-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:30-12:00], Thứ Ba:[08:30-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà May Bính, Ngô Quyền