Nhà Máy Cơ Khí LAMA IDICO

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường số 12, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3569 439
Trang web lamaidico.com.vn
Vị trí chính xác 107.417.985, 1.069.355.968


Địa chỉ Nhà Máy Cơ Khí LAMA IDICO ở đâu?

Đường số 12, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Máy Cơ Khí LAMA IDICO như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Đông Phương Furniture