Nhà may áo dài Sông Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 357/1a Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 880 61 20
Trang web
Vị trí chính xác 1.079.824, 1.066.664.878


Địa chỉ Nhà may áo dài Sông Hương ở đâu?

357/1a Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà may áo dài Sông Hương như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà May Khánh