Nhà Khói Nướng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 512/1B Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 091 799 23 83
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 103.634.557, 1.070.896.288


Địa chỉ Nhà Khói Nướng ở đâu?

512/1B Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Khói Nướng như thế nào?

Thứ Năm:[13:00-22:00], Thứ Sáu:[13:00-22:00], Thứ Bảy:[11:30-22:00], Chủ Nhật:[11:30-22:00], Thứ Hai:[13:00-22:00], Thứ Ba:[13:00-22:00], Thứ Tư:[13:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  GUM FASTFOOD