Nha Khoa Vũ Dũng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 68 Đặng Huy Trứ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 097 354 54 32
Trang web nha-khoa-vu-dung.business.site
Vị trí chính xác 164.468.988, 1.075.861.936


Địa chỉ Nha Khoa Vũ Dũng ở đâu?

68 Đặng Huy Trứ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Vũ Dũng như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-13:00], Thứ Tư:[11:00-13:00], Thứ Năm:[11:00-13:00], Thứ Sáu:[11:00-13:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00], Thứ Hai:[11:00-13:00]

Nha Khoa Vũ Dũng có website không?

nha-khoa-vu-dung.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Dental Clinic 271, Hòa Khê