NHA KHOA UY TÍN THỦ ĐỨC – TÂM ĐỨC II

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 419/1 Đ. Sô 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 523 91 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.834.958, 1.067.283.248


Địa chỉ NHA KHOA UY TÍN THỦ ĐỨC - TÂM ĐỨC II ở đâu?

419/1 Đ. Sô 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của NHA KHOA UY TÍN THỦ ĐỨC - TÂM ĐỨC II như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Nha Khoa uy tín Hải Dương, P. Lê Thanh nghị