Nha Khoa Thời Đại

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 141 Lý Thái Tổ, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 834 59 90
Trang web
Vị trí chính xác 103.797.084, 10.544.564.849.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Thời Đại ở đâu?

141 Lý Thái Tổ, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Thời Đại như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Sao Việt, Phường 02