Nha khoa Thẩm mỹ Nhật Uyên – Tp. Đà Lạt, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 097 777 93 65
Trang web nhakhoanhatuyen.vn
Vị trí chính xác 11.943.888.699.999.900, 10.843.021.259.999.900


Địa chỉ Nha khoa Thẩm mỹ Nhật Uyên - Tp. Đà Lạt ở đâu?

7 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa Thẩm mỹ Nhật Uyên - Tp. Đà Lạt như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Vĩnh Thành, Tổ 10, Ấp Cẩm Thắng