Nha Khoa Sài Gòn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 88 đường Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 6252 188
Trang web business.site
Vị trí chính xác 105.371.565, 10.640.554.999.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Sài Gòn ở đâu?

Số 88 đường Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Nha Khoa - Bs Tăng Kim Sinh, Tân Chính