Nha Khoa O’care, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 346 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 4775
Trang web nhakhoaocare.com
Vị trí chính xác 10.771.016, 10.668.498.939.999.900


Địa chỉ Nha Khoa O'care ở đâu?

346 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa O'care như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-19:30], Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Cần Đước