Nha Khoa Kim – Nguyễn Thị Thập, Tân Quy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 493 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7303 7688
Trang web nhakhoakim.com
Vị trí chính xác 10.738.912.299.999.900, 106.708.557


Địa chỉ Nha Khoa Kim - Nguyễn Thị Thập ở đâu?

493 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Kim - Nguyễn Thị Thập như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Khu đô thị Times City