Nha Khoa Đại Việt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tỉnh lộ 11A, TT. Sịa, Quảng Điền, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 501 12 15
Trang web
Vị trí chính xác 16.574.149, 1.075.076.495


Địa chỉ Nha Khoa Đại Việt ở đâu?

Tỉnh lộ 11A, TT. Sịa, Quảng Điền, Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Đại Việt như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Dr. Huynh, Dư Hàng