Nha Khoa Cố Dô

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 84 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3688 468
Trang web
Vị trí chính xác 16.457.994.199.999.900, 1.075.901.645


Địa chỉ Nha Khoa Cố Dô ở đâu?

84 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Cố Dô như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Cơ Xương Khớp SCC, Bạch Đằng