Nha Khoa An Tâm Sài Gòn, Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 1, Tòa Nhà Becamex Tower, 230, Đại Lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2220 264
Trang web
Vị trí chính xác 10.976.056.999.999.900, 10.666.990.779.999.900


Địa chỉ Nha Khoa An Tâm Sài Gòn ở đâu?

Tầng 1, Tòa Nhà Becamex Tower, 230, Đại Lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa An Tâm Sài Gòn như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Thời Đại