Nhà hàng Yu Shang Lou – Trần Hưng Đạo 御尚楼粤菜餐厅, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 975 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72720, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 7272
Trang web
Vị trí chính xác 10.753.851.599.999.900, 1.066.765.796


Địa chỉ Nhà hàng Yu Shang Lou - Trần Hưng Đạo 御尚楼粤菜餐厅 ở đâu?

975 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72720, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Yu Shang Lou - Trần Hưng Đạo 御尚楼粤菜餐厅 như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Haigang Restaurant of Crowne Plaza皇冠酒店海港酒家, Ngũ Hành Sơn