Nhà Hàng Ý Anh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47, Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 580 59 69
Trang web
Vị trí chính xác 16.531.762.399.999.900, 1.074.605.584


Địa chỉ Nhà Hàng Ý Anh ở đâu?

47, Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  #Farm Restaurant & Cafe & Stay, Nam Cát Tiên