Nhà Hàng Vườn Dừa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 378 43 29
Trang web
Vị trí chính xác 10.803.469.999.999.900, 1.066.650.045


Địa chỉ Nhà Hàng Vườn Dừa ở đâu?

12 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Vườn Dừa như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Phò Trạch