Nhà Hàng Việt Nga

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 105 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 597
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 103.649.759, 1.070.808.639


Địa chỉ Nhà Hàng Việt Nga ở đâu?

105 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Việt Nga như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Địa chỉ email của Nhà Hàng Việt Nga là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bò Vàng, TT. Bến Cầu