Nhà Hàng Tịnh Gia Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GF67+263, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 098 832 91 89
Trang web
Vị trí chính xác 165.100.007, 107.463.044


Địa chỉ Nhà Hàng Tịnh Gia Viên ở đâu?

GF67+263, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tịnh Gia Viên như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Stoker Woodfired Grill & Bar - Thao Dien