Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Phố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ A12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam
Số điện thoại 028 3989 6179
Trang web huongpho.com.vn
Vị trí chính xác 10.828.701.299.999.900, 1.066.833.645


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Phố ở đâu?

A12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Phố như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Sông Quê, Phường 1