Nhà hàng THẢO NHÂN

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0855 642 855
Trang web
Vị trí chính xác 16.617.067, 1.074.676.861


Địa chỉ Nhà hàng THẢO NHÂN ở đâu?

Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng THẢO NHÂN như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hương Dừa, Long Thạnh Mỹ