Nhà hàng Sunflower Garden Restaurant Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 35A P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3892 060
Trang web sunflower.com.vn
Vị trí chính xác 208.399.564, 1.067.002.634


Địa chỉ Nhà hàng Sunflower Garden Restaurant Hải Phòng ở đâu?

Số 35A P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sunflower Garden Restaurant Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chân gà nướng Hiền Nhi, Vị Hoàng