Nhà Hàng Sông Quê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 687 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 400 35 56
Trang web
Vị trí chính xác 208.338.702, 10.667.434.589.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hoàng Thị Mừng, Thuận Giao