Nhà Hàng Sơn Hải 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu CIC8, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 53000, Việt Nam
Số điện thoại 094 386 58 15
Trang web
Vị trí chính xác 164.471.862, 10.761.927.299.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Sơn Hải 3 ở đâu?

Khu CIC8, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 53000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sơn Hải 3 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún bò Huế, Nâu Quán