Nhà hàng San Fu Lou – Chi nhánh Lê Lai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 9513
Trang web sanfulou.com
Vị trí chính xác 107.704.659, 10.669.428.889.999.900


Địa chỉ Nhà hàng San Fu Lou - Chi nhánh Lê Lai ở đâu?

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng San Fu Lou - Chi nhánh Lê Lai như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-02:30], Thứ Bảy:[07:00-02:30], Chủ Nhật:[07:00-02:30], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00]

Địa chỉ email của Nhà hàng San Fu Lou - Chi nhánh Lê Lai là gì?

recruitment@d1-concepts.com, SANFULOU@D1-CONCEPTS.COM

Hình ảnh

Xem thêm:  Lai - Cantonese Restaurant, Bến Nghé