Nhà Hàng Sam Hoàng Anh, Đồ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 326 24 88
Trang web
Vị trí chính xác 206.952.702, 1.067.951.872


Địa chỉ Nhà Hàng Sam Hoàng Anh ở đâu?

Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sam Hoàng Anh như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phở Hậu Phát (Phở Bà Chẳng)