Nhà hàng quán chim thủy lương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CM9W+9FR, Thủy Lương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0348 490 080
Trang web
Vị trí chính xác 16.418.489, 1.076.961.534


Xem thêm:  Sườn cây - S49, Phường 1