Nhà hàng Pizzahut Hố Nai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3888 036
Trang web pizzahut.vn
Vị trí chính xác 10.972.156, 1.068.734.327


Địa chỉ Nhà hàng Pizzahut Hố Nai ở đâu?

19 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Pizzahut Hố Nai như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-20:30], Thứ Năm:[10:00-20:30], Thứ Sáu:[10:00-20:30], Thứ Bảy:[10:00-20:30], Chủ Nhật:[10:00-20:30], Thứ Hai:[10:00-20:30], Thứ Ba:[10:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Bàu Sen, Trường Tây