Nhà hàng Phương Sơn, Long Thới

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 59 Phan Đình Phùng, Long Thới, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 723 60 06
Trang web nhahangphuongson.com
Vị trí chính xác 10.900.433, 10.669.772.979.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Phương Sơn ở đâu?

59 Phan Đình Phùng, Long Thới, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Phương Sơn như thế nào?

Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Hương Rừng Saigon, Phường 10